הצהרת "קוקיז"

 

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.
 
אתר זה משתמש במוצרי גוגל העוקבים אחר תנועה ומעורבות גלישה באתר.
כאשר אתם מדפדפים וגלושים באתר זה נתוני גלישה הכוללים את כתובת האתר וIP שלכם נשלחים למעקב.
גוגל משתמשים בקבצי קוקיז המסייעים להם לנתח את חווית המשתמש של המבקרים באתר.
האינפורמציה נאספת ונשמרת בשרתי גוגל.
האינפורמציה משמשת את בעלי האתרים וגורמת להם לנתח ולהשתפר.
 גוגל עלולה לשלוח מידע לגורמים אחרים שלא קשורים אליה אבל מתוקף החוק היא לא תוכל לשייך את ה IP שלכם 
ניתן לבטל את קבצי ה "קוקיז" ע"י בחירה נכונה בהגדרות אך יש לזכור שלפעמים הדבר עלול לגרום לחוסר הצגה של נתונים ומידע באתר.
 
  • למידע על אופן ביטול שליחת מידע ל-גוגל אנליטיקס לחץ כאן.
  • למידע נוסף בנוגע google Analytics לחץ כאן
  • (חלק מהמידע נלקח מאתר "משרד המשפטים")